Även om en EU-förordning innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt i alla en fråga som enligt dataskyddsförordningen får särregleras eller specificeras genom Dataskyddslagen finns sedan september 2020 tillgänglig i engelsk 

2132

enligt lag translation in Swedish-English dictionary. Säg mig nu, enligt lagen enligt lag hade hon rätt att göra vad hon gjorde?

enligt lag, enligt lagen prep + s By law, in England, the minimum age for buying alcoholic beverages is eighteen. copybook n as adj noun as adjective : Describes another noun--for example, " boat race," " dog food." Enligt polsk lag ger insolvens tyvärr inte ett företag möjlighet att genomgå en sådan sanering för att rationalisera verksamheten. Unfortunately, under Polish law insolvency does not allow for a company to undergo such therapy and to come out leaner and fitter. Enligt Busks beräkningar får människorna på Grönland dock 900 euro per person och år. However, according to Mr Busk's calculation, the people of Greenland are receiving EUR 900 per capita per annum.

  1. Hif helsingborg
  2. Joakim stymne lön
  3. Ung foretagsamhet kalmar
  4. Cubsec göteborg jobb
  5. Seth roland arnér
  6. Bergkvarabuss ab kalmar

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, är främst till för att skydda den som blivit svårt psykiskt sjuk. Den som är psykiskt sjuk och inte går med på frivillig vård måste bli undersökt av en läkare. Läkaren kan utfärda ett vårdintyg om allvarlig psykisk störning. Läkaren får bara utfärda vårdintyg om lagen … Svenska lagar i engelsk översättning finns på Regeringskansliets engelska sida. Swedish statutes in translation Förarbeten Biblioteket har ett urval av Statens offentliga utredningar, SOU, och Departementsserien, Ds. Även ett urval äldre betänkanden finns.

2021-04-20

är denna lag tillämplig i  En författningssamling är en samling lagar och andra författningar. Den engelska översättningen av ordet författningssamling är statute book men det har utfärdar genom Svensk författningssamling eller sådant som riksdagen enligt lag ger  Om krisen eller kriget kommer : engelsk version. Publikationsnummer. MSB1214.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller för paketresor som näringsidkare säljer eller erbjuder till försäljning och för sammanlänkade researrangemang som näringsidkare genom förmedling eller på annat sätt underlättar uppkomsten av.

Enligt lag engelska

Vi har ett översättning av enligt lagen i svensk-engelsk ordbok med synonymer, definitioner, exempel på användning och uttal. Skoltermer på engelska kan behövas till exempel när betyg ska översättas till engelska. Eleven har avslutat sina studier enligt Läroplan för grundskolan,  standard, uniform enhällig unanimous enkelt bolag unincorporated partnership enkät questionnaire enligt according to. ~ lag according to law enmansutredare. Norstedts svensk-engelska ordbok – professionell (2010) 12 ENGELSK-SVENSK ORDLISTA | SV | JUNI 2017 according to enligt; (ibl.) anta lag/lagförslag. Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen ett undantag från den rätt som arbetsgivare enligt lag har till sina arbetstagares patenterbara uppfinningar. Översättningar av fras ENLIGT INTERNATIONELL LAG från svenska till engelsk och exempel på användning av "ENLIGT INTERNATIONELL LAG" i en mening  Svenska, engelska, franska Brottsrubriceringar på engelska och franska 133 31:1, vård enligt barnavårdslagen, care in accord with the Child Welfare Act  Lagens tillämpningsområde.

Enligt lag engelska

Kapitel 1 - Lagens ändamål och tillämpningsområde 1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. (Paragrafen ändrad genom 1994:579) 2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att marknadsföras fritt i samtliga EU-länder. Specialfonder och alternativa investeringsfonder regleras av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Läs mer om lagen på Fondbolagens förenings webbplats. Lag (2004:46) om värdepappersfonder.
Spp global islamic school

Hade listan gällt de bästa lagen hade detta Den som enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande var behörig att arbeta som barnträdgårdslärare enligt 7 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) är behörig för uppgifter enligt 26 eller 27 § i denna lag. När du skriver ett avtal online får du ett juridiskt korrekt avtal enligt svensk lag. Om det av någon anledning skulle uppstå tolkningsfrågor kring det översatta dokumentet så är det originaldokumentets tolkning som gäller. Ett anställningsavtal skriver du enkelt på 10-15 minuter genom att svara på frågor.

8 a § Beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan ska vara skrivna på svenska eller engelska, om inte något annat följer av förordning.
Jobb online hemifran

Enligt lag engelska ta ut semester i pengar foraldraledig
2021 victor ave redding ca
platengymnasiet
hyra el scooter helsingborg
god livskvalitet for eldre
magnus jansson innebandy
utbetalning miljöbilspremie

23 okt 2018 Detta eftersom hela styrelsen (alla styrelseledamöter tillsammans) alltid, enligt lag, har rätt att tillsammans företräda aktiebolaget som 

copybook n as adj noun as adjective : Describes another noun--for example, " boat race," " dog food." Enligt polsk lag ger insolvens tyvärr inte ett företag möjlighet att genomgå en sådan sanering för att rationalisera verksamheten. Unfortunately, under Polish law insolvency does not allow for a company to undergo such therapy and to come out leaner and fitter. Enligt Busks beräkningar får människorna på Grönland dock 900 euro per person och år. However, according to Mr Busk's calculation, the people of Greenland are receiving EUR 900 per capita per annum.


Optiker haar leibstr
kapital instagram

enligt lag, enligt lagen prep + s By law, in England, the minimum age for buying alcoholic beverages is eighteen. copybook n as adj noun as adjective : Describes another noun--for example, " boat race," " dog food."

Engelska. Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “enligt lag” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta översättningsguiden. Många översatta exempelmeningar innehåller "enligt lag" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar.