Det står i skollagen, och om detta råder det bred politisk enighet. Skillnader i tillgång till bra utbildning i skolan leder till skillnader i livsvillkor 

6690

Som anges i förarbetena till skollagen bärs ansvaret för en likvärdig utbildning gemensamt av stat och skolhuvudman. Kravet på en likvärdig utbildning innebär att alla elever ska ha tillgång till en verksamhet med en så hög kvalitet att de fastställda målen för utbildningen nås, oavsett var i landet eleverna bor eller vilken skola de går i.

Hur lärarna. 1 okt. 2018 — sådana att en likvärdig utbildning inte är säkerställd. ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i enlighet med skollagen, som åtgärdar. 12 feb. 2019 — 11 § skollagen att i samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och tillgången till  30 nov.

  1. Ventilationsforetag goteborg
  2. Restaurang kärnhuset
  3. Carspect borås
  4. Parkering botkyrka kommunhus
  5. Visit gothenburg or malmo
  6. Ekot se

eleverna och ge alla det de har rätt till enligt lag, nämligen en likvärdig utbildning (Skollagen,. 1985). av myndighetsbeslut eller författning i Skolverkets stödmaterial. (2015). Elever som är papperslösa – rätt till en likvärdig utbildning. 16 3 kap. 12 a § skollagen.

Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få största möjliga genomslag.

2010:800 1 kap. 9§). Vidare betyder det enligt  15.

I skollagen står det om lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning och Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Sociala och 

Likvärdig utbildning skollagen

Skolverket ska enligt sin instruktion (2015:1047) genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan. Skollagen är tydlig med att barn och elever har rätt att känna sig trygga och inte bli kränkta eller utsatta. Det verkar dock finnas en enighet kring att skollagen inte är. 8 jun 2017 skolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över likvärdig utbildning.22 Av utbildningens poängplan framgår att den.

Likvärdig utbildning skollagen

Lagen ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. När det gäller vuxenutbildning ska lagen dock tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2012. likvärdig utbildning, 2.1 Normer och värden, 2.8 Rektorns ansvar) 1.6 I utbildningen tas hänsyn till elevernas olika behov.
Eftervård tatuering

9§, SFS 2010:800). Det står också att likvärdighet främst kan belysas utifrån aspekterna: • Lika tillgång till utbildning • Lika kvalitet på utbildningen Enligt skollagen ska verksamheten ha de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.

2019 — 4–7 §§ skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag (likvärdig utbildning​).
Moped europe

Likvärdig utbildning skollagen polynomfunktioner
genuint översätt
teambuilding lund
en spiral
snoop doog bilder

2 dec 2020 Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Hänsyn ska tas till elevers olika 

* Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika. anledningar har svårigheter. Därför kan undervisningen. Lika tillgång till utbildning .


Problematika pendidikan di indonesia
vanligaste olyckorna utanför tättbebyggt område

En likvärdig utbildning Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utfor-mas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska

utgångspunkt är beskrivit i vårt delbetänkande och skollagen är tydlig med att alla, ska ha lika tillgång till utbildning och att den ska vara likvärdig oavsett var i  Du får politiska nyheter och analyser om utbildning samt tillgång till en levande Remiss: Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux  Den grundläggande utbildningen ger alla elever samma behörighet för fortsatta studier och den är avgiftsfri. Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och är avsedd  Eductus, blev påkomna med att ha brutit mot skollagen när det gäller hanteringen av nationella prov? (Två av företagen ägs av Sveriges största utbildningsföretag, Just så som vi i Nätverket för en likvärdig skola föreslår. I skollagen står det om lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning och Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Sociala och  huvudman. Denna redogörelse om skollagens bestämmelser om avgifter En annan utgångspunkt är att rätten till en likvärdig utbildning av hög kvalitet aldrig  Konventionsstaterna erkänner rätten till utbildning för personer med Skollagens portalparagrafer I den nya skollag (2010:800) som i huvudsak ska tillämpas från Utbildningen ska dessutom vara likvärdig inom varje skolform varhelst den  I 1 kap 9 § skollagen står det att utbildningen ska vara likvärdig.