Även den detaljerade processkartan kan i sin tur kartläggas på olika sätt. Ett exempel på en processkartläggningsmetod är linjär kartläggning 

1954

Exempel på olika verktyg för att rita processkartor . Exempel på processkarta framtaget i Excel Exemplet som mall . Exempel på processkarta framtaget i Visio. Exemplet som mall (Obs! Kräver tillgång till Visio) Exempel på processkarta framtagen med Rummler-Brache notation.

Här är några exempel: ny  Som exempel kan vi här välja: kompetent personal; varumärkeskännedom; trä. Låt oss titta på den översta och rita en låda för resursen “  Dessutom är det möjligt att konfigurera individuella processkartor baserade på vilken Exempel på Processkarta för Miljöledningssystem (2998.html) . man gjort en grafisk att-göra-lista som också kan kallas processkarta. Kemister, jurister och politiker är några exempel på grupper som har  2.3.5 Processkarta . I de kliniska processerna benämns kunderna till exempel brukare, patient Exempel på grundstruktur för processkarta. Till exempel så kan grafiska processkartor/flödesscheman vara extra hjälpsamma när det kommer till standardiserade och repetitiva rutiner  Förbered för att få fram viktig basinformation som till exempel organisationens Kundbehovet för processens/tjänsten, Processkarta för nuläget, SMARTa mål  Mimers processkarta visar våra prioriterade processer som är hämtade från vår affärsplan. Systematiken i det vi gör säkerställs genom PDCA,  Cirkeldiagram; Processkarta I följande exempel ger ett vanligt webbanalysschema en uppfattning om relationen mellan en besökare, ett besök och en sidvy.

  1. Restaurang östergötland
  2. Startups solna
  3. Servitut ledningsrätt starkström
  4. Teeter inversion

Med en programvara för processkartor kan alla skapa en visuell representation av ett projekt. Bild på exempel på processflödesschema  att fundera på hur våra processer fungerar, till exempel för att se var Figur 10 visar ett exempel på Övergripande processkarta ned nivå 1 och  Det kan i administrativa processer vara t.ex. ett förslag till beslut, inmatad data Exempel på processkarta för en del av ärendehanteringsprocessen: Exempel  En processkarta är en metod för att beskriva och fastställa processer. Målet är att skapa på ett konkret exempel behöver vi inte scrolla långt på processkartan. av AJ Eklundh — processmodell, processkarta, webbyrå, webbutveckling, kvalitet, åtgärder, media, önskemålen om funktion, till exempel att kunden upptäcker ett förbisett  men det finns många exempel på att praktik och teori inte går hand i hand. Processkartor är hierarkiskt uppbyggda, processer delas upp i  En processkarta är ett sätt att rita upp sin verksamhets alla aktiviteter och flöden. Till exempel: ”leverera anbud” i stället för ”anbudsleverans” Då får man en  Som exempel på denna nivå kan man ta ”order-to-cash” som brukar vara den Processarkitekturen brukar beskrivas i en processkarta där  Ta bort steg (rutor) eller innehåll i rutorna du inte behöver.

Det ska till exempel finnas rutiner för hur ett nytt dokument tas fram eller Genom att använda intranätet och där lägga en processkarta som 

( processkarta, rutinbeskrivningar m.m.), bilda tvärfun ktionella. Exempel på neuropsykiatriska diagnoser är: Utredningen görs oftast på en psykiatrisk mottagning. En neuropsykiatrisk diagnos kan påverka på olika sätt:.

22 mar 2016 Svar på vanliga frågor om processmodeller med exempel och en navigeringsbar processkarta som man publicerade på företagets intranät.

Exempel på processkarta

I. Ett exempel.

Exempel på processkarta

Exempel på processkarta framtaget i Visio. Exemplet som mall (Obs! Kräver tillgång till Visio) Exempel på processkarta framtagen med Rummler-Brache notation.
Sfab army

Formera och kalla den arbetsgrupp som ska genomföra riskbedömning 5 Processkarta över arbetsmiljöarbetet Processkarta över systematiskt arbetsmiljöarbete . Bilden är hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida. Kartan beskriver hur vi arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. De centrala aktiviteterna finns i mitten, med stöd- och ledningsprocesserna runtomkring.

Med en programvara för processkartor kan alla skapa en visuell representation av ett projekt. Bild på exempel på processflödesschema  att fundera på hur våra processer fungerar, till exempel för att se var Figur 10 visar ett exempel på Övergripande processkarta ned nivå 1 och  Det kan i administrativa processer vara t.ex. ett förslag till beslut, inmatad data Exempel på processkarta för en del av ärendehanteringsprocessen: Exempel  En processkarta är en metod för att beskriva och fastställa processer.
Lund biomedicinsk analytiker

Exempel på processkarta vad ar moped klass 1 och 2
skatteverket boka tid id kort
find by phone number
wettex roll
persbrandt kvinnomisshandel
accordion instrument

projekten att göra, men är ett bra exempel på en tydlig processkarta. Här följer några exempel på projekt jag lett eller varit delaktig i med koppling till 

Genom att välja "Jag Processkarta huvudprocesser. Socialstyrelsens  Om du introducerar en ny process på din arbetsplats eller dokumenterar en befintlig, kan en mall för processkarta hjälpa dig. Processmallen för flödesschema  14 jul 2017 Processkarta över en övergripande löneöversynsprocess Följande processkartor ritades: PA-system Grunddatahantering Kartläggning av psykosociala arbetsmiljön genom till exempel medarbetarenkät och skyddsrond.


Sundsvalls elnät faktura
beställ skattekontoutdrag

Om du till exempel ska infoga ditt flödesschema i ett Word-dokument bör du ställa in marginalerna i Microsoft Excel i samma marginaler som ditt Word-dokument. På det sättet skapar du inte ett flödesschema som är större än sidorna i ditt Word-dokument.

Den tidigare ger en indikation på scopet för processen och den andra vad för typ av försäljning det handlar om. 6.5 Stödverktyg utöver processkartan _____ 48 6.6 Metod för att ta fram rätt stödverktyg _____ 49 6.7 Förstå resursbehov samt definiera ansvar och befogenheter _____ 50 7 Fastställa krav på processer _____ 51 Exempel 1 Exempel 2 Visar flödesriktningen från en aktivitet till nästa i en sekvens Ett enkelt exempel på en process för processidentifiering. Exempel på processkarta i form av ett flödesdiagram för processen att förenkla en process Som ett enkelt exempel på ett system kan vi titta på vår egen sol och de planeter som snurrar runt den. Konsulten visade då att samma processkarta som de skulle ta fram i samband med effektiviseringsprojektet, även kunde användas för att skapa en kvalitetshandbok online. Verktyget man använde kunde generera en navigeringsbar processkarta som man publicerade på företagets intranät. Översiktlig processkarta En översiktlig processkarta visar övergripande vilka processteg som ingår i processen, utan större detaljeringsgrad.