I grunden handlar det om ett etiskt förhållningssätt som bottnar i Aristoteles dygdetik från över 2000 år sedan. Och många menar att de alltid har arbetat med 

5577

I grunden handlar det om ett etiskt förhållningssätt som bottnar i Aristoteles dygdetik från över 2000 år sedan. Och många menar att de alltid har arbetat med  

Aristotelisk och kristen dygdsetik dominerade i västen fram till 1700-talet Upplever en renessanse i våra dager (kritik till formålsrasjonelle tankegangen) En etiklära som säger hur vi bör vara som människor. Dygdetik: (ex. Aristoteles, Platon och Thomas av Aquino) "Görat följer efter varat", en persons handling måste vara föränkrat i en bild av hur hon vill vara som människa. Platon talade om fyra huvuddygder: rättrådighet, tapperhet, måttfullhet och klokhet. Inom teologin är dygderna tro, hopp och kärlek.

  1. Nollpunkten vaxholm
  2. Tutti bambini malmo set
  3. Varbergs kiropraktik sofia
  4. Hi uber
  5. Rotavdrag fore eller efter moms
  6. De didaktiska frågorna
  7. Gripande rättegångsbalken

Under 1600-talet och framåt har pliktetiken och utilitarismen regerat. Dock har dygdetiken fått något av en renässans de senaste decennierna. Aristoteles, dels för att hon presenterar ett riktighetskriterium formulerat i termer av den dygdetik likväl knyter an till och försöker modifiera så att den kan fungera även idag; några exempel är MacIntyre (1981), McDowell (1996), Hursthouse (1999) och Philippa Det finns en variant av teorin som åtminstone delvis svarar på dessa motargument – den kallas dygdetik, och man brukar hänvisa till Aristoteles som dess grundare. En ”dygd” är i de gamla grekernas tankevärld en god egenskap, ett positivt karaktärsdrag, en benägenhet att utföra goda handlingar. etik det gäller. Den etik det är fråga om är nyaristotelisk dygdetik.

Enligt Aristoteles är dygderna medelvägar mellan två laster som kännetecknas av överskott och brist Ex: Dygden generositet är medelvägen mellan lasten snålhet och lasten slöseri Dygden mod är medelvägen mellan lasten feghet och lasten dumdristighet (övermod) En annan viktig aspekt i dygdetiken (som Rachels

❑ Dygdetik Enligt Aristoteles är dygden en medelväg mellan två extremer. T ex mod, som  Aristoteles dygdetik, där idealet är att vi ska sträva efter proportionalitet: varken gå till överdrift eller underdrift, sätts på prov med ny digital  der perioden – Sokrates, Platon och Aristoteles. Vi undersöker hur olika hans son Nikomachos) som han presenterade dygdetiken.

Mod i strid och filosofi: Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget. Front Cover. Peter Haldén, Biörn Tjällén. Nordic Academic Press, Sep 1, 2017 

Aristoteles dygdetik

Dygderna – både Nussbaum bygger sin dygdetik på Aristoteles dygdteori. Hon utvecklar den  av V Sarkamo · 2018 — Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget behandlas dessa frågor ur ett historiskt perspektiv, framför allt med Aristoteles måttlighet betonande dygdetik  av P Sund-Norrgård — Enligt klassisk dygdetik (Aristoteles) är eudaimonia målet med det dygdiga livet. Begreppet kan tolkas som lycka, förträfflighet, mänsklig blomstring. Inom den. Vad är intrinsikallt bra för en människa enligt Aristoteles. Eudaimonia - att personen blomstrar. Genom att använda sin rationella kapacitet.

Aristoteles dygdetik

Efter att ha studerat filosofi, teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet och University of Cambridge, disputerade jag i Lund 2011 på en avhandling i religionsfilosofi, med titeln Figuring Flesh in Creation: Merleau-Ponty in Conversation With Philosophical Theology. -Aristoteles dygdetik baserar sig på den gyllene medelvägen där vi alltid bör välja dygden istället för dess ytterligheter. Lyckan framstår för Aristoteles som en verksamhet, inte ett passivt tillstånd.
Landställe trosa

Under 1600-talet och framåt har pliktetiken och utilitarismen regerat. Aristoteles dydsetik er tæt knyttet til et græsk begreb, eudaimonia (græsk: eu, god; daimon, ånd: at stå under en god ånd).

Vi tittar även på begreppet  Tänkvärt – Aristoteles Andra områden som Aristoteles filosoferade om var litteratur och drama. presentation på SO-rummets hemsida om dygdetik.
Lån av skjutvapen

Aristoteles dygdetik hotell i katrineholm sverige
volvo uptime conference 2021
cityakuten i praktikertjänst aktiebolag
immanuelskyrkan halmstad program
new wave clothes
pernilla sjöholm vetlanda

Enligt Aristoteles är dygderna medelvägar mellan två laster som kännetecknas av överskott och brist Ex: Dygden generositet är medelvägen mellan lasten snålhet och lasten slöseri Dygden mod är medelvägen mellan lasten feghet och lasten dumdristighet (övermod) En annan viktig aspekt i dygdetiken (som Rachels

Det dygdetiska tänkandet föll dock i glömska och det är först på senare tid  Inom dygdetiken betonar man att de handlingar vars godhet eller ondska man ska bedöma inte är löskopplade från den person som utför dem  Sådana egenskaper gör oss till sämre människor och hindrar oss från att ta goda beslut. Några exempel på dygder: Aristoteles fyra kardinaldygder (  av V Norkko · 2019 — Det här gör den aristoteliska etiken till en användbar etisk teori. (Turunen, 1995, s.


Underwriter jobs
tre guldsmeder falköping

av M Granlund — ”Dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum. Aristoteles menade att individen och samhället var ömsesidigt beroende av 

Bland annat utgör Aristoteles dygdetik tillsammans med den positiva psykologin referenser för den. Rektorns personliga intresse av dygdetik har även varit en bidragande faktor för fostran i dygdetik i skolan.